Publicerad den

Museer är vårt gemensamma arv

International Council of Museums förkortas ICOM och är världens största sammanslutning för museer. Syftet är att knyta museer tillsammans globalt. Det gäller både utbyte och samarbete eftersom förutsättningarna är olika beroende på var i världen de olika museerna är belägna. ICOM är en internationell organisation som startades 1946 med en övertygelse att museer är vårt gemensamma minne och spelar en stor roll i vårt nuvarande samhälle. Museer hjälper nutida människor att bättre förstå vårt förflutna och våra förfäder.

ICOM har blivit ett expertorgan och är rådgivande för Unesco i frågor gällande museer internationellt. Museer har en större uppgift än att bara synliggöra utställningsföremål från en förfluten historia. Deras syfte är även att synliggöra och visa vilken inverkan grupper, individer eller kungligheter hade för historien och hur detta har påverkat eller bidragit till dagens moderna samhälle.

Historien kommer alltid att visa att våra samhällen förändras med tiden, detta är oundvikligt. I Sverige kan vi se hur vårt land omvandlades från ett rike som styrdes av en monark till ett land som i numera styrs av en demokratiskt vald regering och riksdag. Dessa förändringar har inte skett av sig själva utan har en lång historia där människor och samhällen kämpat för att påverka sin levnadssituation.