Publicerad den

Museer är vårt gemensamma arv

International Council of Museums förkortas ICOM och är världens största sammanslutning för museer. Syftet är att knyta museer tillsammans globalt. Det gäller både utbyte och samarbete eftersom förutsättningarna är olika beroende på var i världen de olika museerna är belägna. ICOM är en internationell organisation som startades 1946 med en övertygelse att museer är vårt gemensamma minne och spelar en stor roll i vårt nuvarande samhälle. Museer hjälper nutida människor att bättre förstå vårt förflutna och våra förfäder.

ICOM har blivit ett expertorgan och är rådgivande för Unesco i frågor gällande museer internationellt. Museer har en större uppgift än att bara synliggöra utställningsföremål från en förfluten historia. Deras syfte är även att synliggöra och visa vilken inverkan grupper, individer eller kungligheter hade för historien och hur detta har påverkat eller bidragit till dagens moderna samhälle.

Historien kommer alltid att visa att våra samhällen förändras med tiden, detta är oundvikligt. I Sverige kan vi se hur vårt land omvandlades från ett rike som styrdes av en monark till ett land som i numera styrs av en demokratiskt vald regering och riksdag. Dessa förändringar har inte skett av sig själva utan har en lång historia där människor och samhällen kämpat för att påverka sin levnadssituation.

Publicerad den

Världens mest berömda utomhusmuseer

Ett museum är inte alltid en utställningslokal med antika och historiska föremål. En ruin eller en utgrävning kan bli ett museum som exempelvis den världskända antika staden Pompeji. Denna historiska stad förstördes av ett explosivt vulkanutbrott av vulkanen Vesuvius, år 79 e. Kr. Det var inte bara Pompeji som förstördes utan även städerna Stabiae, Oplontis samt Heculaneum. Staden Pompeji sägs ha grundats runt 500 f. Kr. av ett italiensk folk från mellersta Italien kallade osker. Märkligt nog drabbades Pompeji tillsammans med flera andra städer i Kampanien av en kraftig jordbävning år 62 e. Kr för att några år senare bli totalförstörda av Vesuvius. Pompeji är ett världsunikt museum som består av en utgrävd antik stad där både byggnader och människor förstenats i tiden av ett vulkanutbrott. Unesco upptog 1997 Pompeji, Torre Annunziata och Herculaneum på världsarvslistan.

Pyramiderna i Egypten

Det finns många pyramider i Egypten men de mest kända pyramiderna är belägna i Giza. Dessa är oerhört imponerande och för med sig många olösta mysterier. Den äldre generationen egyptologer påstod att dessa pyramider var gravar utan att ha kunnat bevisa detta påstående. Sanningen är att man inte har funnit några mumier i dessa pyramider. Oavsett om du tror att pyramiderna i Giza var gravar eller något annat är detta ett av världens mest besökta monument från forntiden. Under antiken utsågs den stora pyramiden i Giza till ett av världens sju underverk och är det enda av de berömda antika underverken som överlevt till våra dagar. Idag är pyramiderna i Giza världsberömda och anses vara ett viktigt världsarv för mänskligheten.