Om museet

 

11282528_10153430348410864_1956017149_o

Välkommen till Medicinhistoriska museet!

Medicinhistoriska museet i Helsingborg drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne. Det inryms på entréplan i gamla Barnsjukhuset på Bergaliden. Kulturen samarbetar med Helsingborgs medicinhistoriska förening kring värdskap och visningar.

Den 8 september 2015 öppnar den nya basutställningen Tro, hopp och hälsa. Utställningen handlar om synen på hälsa, vad som anses friskt eller sjukt och hur detta har förändrats över tid. Genom nedslag i Helsingborgs egen medicinhistoria vill vi berätta om sambanden mellan hälsa, sjukdom och samhälle

Två medicinhistoriska museer i Skåne

Kulturen förvaltar Region Skånes medicinhistoriska samlingar och driver på regionens uppdrag två medicinhistoriska museer i Skåne: Livets museum i Lund samt Medicinhistoriska museet i Helsingborg.

Barnsjukhusets historik

Det gamla Barnsjukhuset uppfördes 1886-1888. Det ritades av dåvarande stadsarkitekt Mauritz Frohm som i sin tur hade återanvänt ritningar från ett några år äldre sjukhus i Bjuv.
gustaf

Idén bakom byggnadens speciella utformning med två runda sjuksalar stod troligen lasarettsläkaren Gustaf Naumann för. De åtta fönstren i varje sal tillåter ljuset att komma in under dygnets alla timmar. Rundningen innebär också enligt Neuman att man uppnår ”den mest fullkomliga luftvexling. Inga hörn med stillastående luft, således inga hörnsängar, solljus hela dagen, större golfyta och kubikinnehåll med mindre vägglängd så att uppvärmningen och ventilation i rummets centrum verka lika på alla punkter”.

Det gamla barnsjukhuset hade 36 vårdplatser och innehöll även sköterskerum, isoleringsrum, klosetter, kök och tvättrum samt en mindre bostad för översköterska. Just isoleringsrummen var viktiga då barn är mer infektionskänsliga än vuxna.

Helsingborgs Barnsjukhus kulturhistorisk dokumentation (pdf)

1944 ersätts det gamla barnsjukhuset av det då nybyggda Banckska sjukhuset, som sedan i sin tur fick sin fortsättning i barnkliniken på nya lasarettsblocket.

Öppettider

Ordinarie öppettider:
Tisdag 10-14
Torsdag 13-17

Julstängt:
22 dec 2017– 8 januari 2018